Toezicht op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid

De inspectie baseert zich haar financieel rechtmatigheidstoezicht in eerste instantie op de werkzaamheden van de instellingsaccountants. Daarnaast onderzoeken we zo nodig ook zelf of onderwijsmiddelen wel volgens wet- en regelgeving zijn verkregen of besteed (rechtmatigheid). Onze onderzoeksrapporten zijn openbaar en kunnen aanleiding zijn om een bestuur of instelling een herstelopdracht te geven of bekostiging terug te vorderen.

Ook onderzoeken we of onderwijsmiddelen kosten- en doelbewust zijn aangewend (doelmatigheid). Ook hierover stellen we openbare rapporten op, die we op onze website publiceren. Over financiële doelmatigheid geven we vooralsnog geen oordelen. We rekenen onze activiteiten op dat terrein tot het stimulerend toezicht.