Informatie Onderwijsaccountantsprotocol OCW en BES

Het accountantsprotocol is de schakel tussen de wet- en regelgeving en de werkzaamheden die de instellingsaccountants moeten uitvoeren. Het protocol geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol. Deze vragen kunt u per email voorleggen aan:

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Ber van Zanen, b.k.vanzanen@minocw.nl
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO, ico@duo.nl