Rapport review controles onderwijs 2022

Als Inspectie van het Onderwijs houden wij in de tweede lijn toezicht op het werk van de accountants die bij het onderwijs betrokken zijn. Voldoen de controles door deze accountants aan de eisen? Die vraag beantwoorden we door jaarlijks een gedeelte van de accountantscontroles te beoordelen, zogeheten reviews. Dit rapport gaat over accountantscontroles die in 2022 zijn verricht op de uitgaven door onderwijsinstellingen. Dat waren controles die gingen over boekjaar 2021. We deden 74 reviews.

De conclusie op basis van de reviews over 2021: het toezicht door accountants is over het algemeen toereikend. Bij bijna 92% van de reviews die we deden, konden we dat formele oordeel Toereikend geven. Kort gezegd blijkt daarmee het toezicht te werken zoals het bedoeld is, en we kunnen erop vertrouwen dat het publieke geld rechtmatig wordt besteed.

Zoals ieder jaar troffen we niettemin bij een beperkt deel van de accountantscontroles te veel onvolkomenheden aan. Op het werk van de betreffende accountants doen wij in 2023 opnieuw een review. In een aantal gevallen is volgens onze vaste procedures opdracht gegeven tot herstel. Dat is door de accountant uitgevoerd en vervolgens weer door ons beoordeeld.