Het detecteren van mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

Het rapport 'Het detecteren van mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen' bevat een advies over een indicator en een signaleringswaarde bij schoolbesturen, instellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.