Besturen onder aangepast financieel toezicht

Als de onderwijsinspectie vaststelt dat de voortgang van het onderwijs in het geding is of dreigt te komen door financiële problemen, dan kan de onderwijsinspectie de instelling onder 'aangepast financieel continuïteitstoezicht' plaatsen. De instelling maakt dan een herstelplan waarmee de voortgang van het onderwijs binnen afzienbare termijn wordt gewaarborgd.

Wij zien erop toe dat de instelling de afspraken uit dat plan nakomt. Als het de instelling uiteindelijk toch niet lukt om uit de financiële problemen te komen, kan de minister (onder bepaalde voorwaarden) ingrijpen.

Besturen onder aangepast financieel toezicht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 augustus 2021

Basisonderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

42752 Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam 15-07-19
40740 Stichting Vooruitstrevend Alg. Hindoe Onderwijs Nederl. Kockengen 23-05-19

Speciaal onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

41635

Stichting LSG-Rentray

Eefde

23-10-17

42756 Stichting De Sprong Maarsbergen 29-08-19
98229 VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training Wapenveld 11-06-20
95863 Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen Groningen 06-07-21

Voortgezet onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

21342

Saba Educational Foudation

Saba

14-06-17

78457

Stichting Cheider Amsterdam

Amsterdam

04-12-17

41608 Stg. Samenw.school voor AVBO Ijburg Amsterdam 17-02-18
42770 Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 29-11-18
41870 Sticht. voor Persoonl. Onderw. Kapelle Kapelle 05-07-21
42639 Sticht. voor Persoonl. Onderw. Hurdegaryp Hurdegaryp 05-07-21
42718 Stichting voor Persoonl. Onderw. Geldermalsen Geldermalsen 05-07-21
42748 Sticht. voor Persoonl. Onderw. Utrecht Utrecht 05-07-21
42749 Sticht. voor Persoonl. Onderw. Amsterdam Amsterdam 05-07-21
42779 SvPo Hengelo-Mezquita Hengelo 05-07-21
42780 SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie Hoorn 05-07-21
42781 SvPo Deventer Ida Gerhardt Academie Deventer 05-07-21
Hoger onderwijs
Bestuursnummer Bestuur Vestigingsplaats bestuur Publicatiedatum rapport
29615 Stichting G. Rietveld Academi Amsterdam 01-11-2020