Besturen onder aangepast financieel toezicht

Als de onderwijsinspectie vaststelt dat de voortgang van het onderwijs in het geding is of dreigt te komen door financiële problemen, dan kan de onderwijsinspectie de instelling onder 'aangepast financieel continuïteitstoezicht' plaatsen. De instelling maakt dan een herstelplan waarmee de voortgang van het onderwijs binnen afzienbare termijn wordt gewaarborgd.

Wij zien erop toe dat de instelling de afspraken uit dat plan nakomt. Als het de instelling uiteindelijk toch niet lukt om uit de financiële problemen te komen, kan de minister (onder bepaalde voorwaarden) ingrijpen.

Besturen onder aangepast financieel toezicht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 februari 2019

Basisonderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Arrangement datum

Publicatiedatum rapport

41800

Stichting Cosmicus Onderwijs

Rotterdam

19-05-14

19-05-14

Speciaal onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Arrangement datum

Publicatiedatum rapport

30866

Stichting Zonnehuizen Veldheim en Stenia

Zeist

15-11-11

18-02-16

41635

Stichting LSG-Rentray

Eefde

10-03-15

18-02-16

Voortgezet onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Arrangement datum

Publicatiedatum rapport

21340

Stichting Scholengemeenschap Bonaire

Bonaire

17-10-14

09-12-14

21342

Saba Educational Foudation

Saba

10-11-15

10-11-15

78457

Stichting Cheider Amsterdam

Amsterdam

04-11-13

26-11-15

41608 Stg. Samenw.school voor AVBO Ijburg Ijburg 16-01-18 17-02-18
42770 Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 01-11-18 29-11-18

Middelbaar beroepsonderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Arrangement datum

Publicatiedatum rapport

31126 Stichting Nordwin College Leeuwarden 31-01-18 07-03-18
Hoger onderwijs
Bestuursnummer Bestuur Vestigingsplaats bestuur Arrangement datum Publicatiedatum rapport
40205 Stichting HAS Opleidingen 's-Hertogenbosch 01-05-18 05-06-18