Besturen onder aangepast financieel toezicht

Als de onderwijsinspectie vaststelt dat de voortgang van het onderwijs in het geding is of dreigt te komen door financiële problemen, dan kan de onderwijsinspectie de instelling onder 'aangepast financieel continuïteitstoezicht' plaatsen. De instelling maakt dan een herstelplan waarmee de voortgang van het onderwijs binnen afzienbare termijn wordt gewaarborgd.

Wij zien erop toe dat de instelling de afspraken uit dat plan nakomt. Als het de instelling uiteindelijk toch niet lukt om uit de financiële problemen te komen, kan de minister (onder bepaalde voorwaarden) ingrijpen.

Besturen onder aangepast financieel toezicht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 september 2020

Basisonderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

41800 Stichting Cosmicus Onderwijs Rotterdam 22-11-16
42580 Stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e o Deventer 14-03-19
41814 Stichting Scholengroep Primato Hengelo 04-04-19
42679 Stichting Kronenburgh Rijswijk Zh 08-07-19
42752 Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam 15-07-19
40740 Stichting Vooruitstrevend Alg. Hindoe Onderwijs Nederl. Kockengen 23-05-19

Speciaal onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

41635

Stichting LSG-Rentray

Eefde

23-10-17

42756 Stichting De Sprong Maarsbergen 29-08-19
98229 VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training Wapenveld 11-06-20

Voortgezet onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

21342

Saba Educational Foudation

Saba

14-06-17

78457

Stichting Cheider Amsterdam

Amsterdam

04-12-17

41608 Stg. Samenw.school voor AVBO Ijburg Amsterdam 17-02-18
42770 Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 29-11-18