Besturen onder aangepast financieel toezicht

Als de onderwijsinspectie vaststelt dat de voortgang van het onderwijs in het geding is of dreigt te komen door financiële problemen, dan kan de onderwijsinspectie de instelling onder 'aangepast financieel continuïteitstoezicht' plaatsen. De instelling maakt dan een herstelplan waarmee de voortgang van het onderwijs binnen afzienbare termijn wordt gewaarborgd.

Wij zien erop toe dat de instelling de afspraken uit dat plan nakomt. Als het de instelling uiteindelijk toch niet lukt om uit de financiële problemen te komen, kan de minister (onder bepaalde voorwaarden) ingrijpen.

Besturen onder aangepast financieel toezicht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 oktober 2023

Basisonderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

94433 Stichting Geert Groote School Amsterdam 26-05-23
40740 Stichting Vooruitstrevend Alg. Hindoe Onderwijs Nederl. Kockengen 23-05-19
42782 Stichting Omniumscholen Zeewolde 21-07-21

Speciaal onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

98229 VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training Wapenveld 11-06-20
95863 Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen Groningen 06-07-21

Voortgezet onderwijs

Bestuursnummer

Bestuur

Vestigingsplaats bestuur

Publicatiedatum rapport

42752 Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam 15-07-19
42718 Stichting Persoonlijk VO Geldermalsen 05-07-21
Hoger onderwijs
Bestuursnummer Bestuur Vestigingsplaats bestuur Publicatiedatum rapport
29615 Stichting G. Rietveld Academie Amsterdam 01-11-20
30923 Hogeschool der Kunsten Den Haag 31-08-23