Weblog: Werken aan kwaliteit - is de cirkel rond?

Hoe werken scholen aan kwaliteitsverbetering? Aan welke thema’s werken ze en welke rol speelt hun leerlingpopulatie bij de keuze? Vragen die inspecteurs stelden voor het onderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’. Ze vertellen wat ze hoorden.

Bij het themaonderzoek Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie zijn we uitgegaan van een cyclische kwaliteitsverbetering, met de volgende 5 stappen: 1. kenmerken leerlingenpopulatie & doelgroepen 2. motieven voor verandering 3. doelen en doelgroepen 4. uitvoering & monitoring 5. evaluatie doelen & effecten.
Onderwerpen in het themaonderzoek Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie