School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

Deze pagina biedt u een overzicht van de informatie van de Inspectie van het Onderwijs over de SvPO-scholenstichtingen.

Het onderwijs op alle acht SvPO-scholen is ernstig in gevaar gebracht doordat de bestuurder financieel wanbeleid heeft gevoerd. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Geld dat bestemd was voor onderwijs en leerlingen is aan de scholen onttrokken. Voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld is onrechtmatig besteed, ongeveer 16 miljoen daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover de schoolbestuurder zeggenschap heeft. Daardoor is het voortbestaan van de scholen in gevaar gebracht. Het bedoelde geld was bestemd voor het onderwijs. Als dit niet terugvloeit naar de scholen, betekent dat dit de financiële positie van de scholen ernstig verzwakt.

Hieronder vindt u 2 schematische weergaven van de geldstromen.

Schematische weergave geldstromen SvPO 2018 - 2020

Schematische weergave geldstromen SvPO, van 2018 tot en met 2020. Let op, dit is een vereenvoudigde weergave ter illustratie, de onderliggende rapporten zijn leidend. Eerst de vrijwillige ouderbijdragen 2.223.000 euro aan vrijwillige ouderbijdragen, bedoeld voor taalreizen en schoolkosten, gingen naar Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Anbi. Vanuit ANBI ging een lening van 600.000 euro naar Stichting Frederikssoon. Vanuit ANBI ging 1.315.917.000 euro voor de aankoop van vastgoed naar SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp, SvPO Geldermalsen, en SvPO Deventer.  Vanuit Stichting Frederikssoon ging 846.156 euro voor de aankoop van vastgoed naar SvPO Deventer. Dan de rijksbekostiging. Die is uitsluitend bedoeld voor onderwijs. 49.743.610 euro ging naar SvPO-scholenstichtingen Hoorn, Hurdegaryp, Geldermalsen, Deventer, Kapelle, Utrecht, Amsterdam en Hengelo. Daarvan is in totaal 22.481.953 euro onrechtmatig besteed. 6.485.589 euro aan diverse betalingen. 14.037.552 euro aan investeringen in vastgoed van SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp en SvPO Geldermalsen, en 1.958.812 euro in vastgoed van SvPO Deventer.
Let op, dit is een vereenvoudigde weergave ter illustratie, de onderliggende rapporten zijn leidend.

Download de infographic (PDF)

Schematische weergave Publiek geld en ouderbijdragen naar privaat vermogen SvPO 2018 - 2020

Schematische weergave van publiek geld en ouderbijdragen naar privaat vermogen SvPO, van 2018 tot en met 2020. Let op, dit is een vereenvoudigde weergave ter illustratie, de onderliggende rapporten zijn leidend. Eerst de vrijwillige ouderbijdragen. 2.223.000 euro aan vrijwillige ouderbijdragen, bedoeld voor taalreizen en schoolkosten, gingen naar Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Anbi. Vanuit ANBI ging een lening van 600.000 euro naar Stichting Frederikssoon. Vanuit ANBI ging 1.315.917.000 euro voor de aankoop van vastgoed naar SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp, SvPO Geldermalsen, en SvPO Deventer.  Het vastgoed voor SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp en SvPO Geldermalsen is in privaat eigendom van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs ANBI. Vanuit Stichting Frederikssoon ging 846.156 euro voor de aankoop van vastgoed naar SvPO Deventer. Het vastgoed van SvPO Deventer is in privaat eigendom van Stichting Frederikssoon.  Dan de rijksbekostiging. Die is uitsluitend bedoeld voor onderwijs. Van de 49.743.610 euro publiek geld werd in totaal 15.996.364 euro besteed aan investeringen in privaat vastgoed. Daarvan ging 1.958.812 euro aan investeringen naar vastgoed voor SvPO Deventer. Het vastgoed van SvPO Deventer is in privaat eigendom van Stichting Frederikssoon.  Daarnaast ging 14.037.552 euro aan investeringen naar vastgoed voor SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp en SvPO Geldermalsen. Het vastgoed voor SvPO Hoorn, SvPO Hurdegaryp en SvPO Geldermalsen is in privaat eigendom van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs ANBI.
Let op, dit is een vereenvoudigde weergave ter illustratie, de onderliggende rapporten zijn leidend.

Download de infographic (PDF)

Rapporten

Hieronder een overzicht van alle scholen met links naar pagina’s waar de diverse rapporten te vinden zijn.