De staat van het primair onderwijs

We zien lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en gelijke kansen. Zo hebben de kinderen met de grootste achterstand op de basisvaardigheden in het primair onderwijs een inhaalslag gemaakt. Het beleid van scholen om zich op hen te concentreren, lijkt vruchten af te werpen. Ook herziene en dubbele schooladviezen bieden leerlingen meer kansen. Zo komt een krappe meerderheid van de leerlingen met een meervoudig advies voor het vervolgonderwijs op het hoogste adviesniveau of zelfs op een niveau daarboven uit. 

Door het hele onderwijs is eensgezindheid over de belangrijkste opgaven in het onderwijs. Uit gesprekken met honderden besturen, scholen en opleidingen blijkt dat men de noodzaak ziet om extra aandacht aan taal, rekenen en burgerschap te schenken en dat men hier werk van wil maken. We zien ook dat die erkenning nog niet overal is omgezet in concrete plannen en ambitieuze doelen. Het primair onderwijs vormt hierop een positieve uitzondering. Hier zeggen besturen en scholen vaker dan in andere onderwijssectoren dat ze streven naar een percentage behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen dat minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 

Gezien het oplopende lerarentekort, heeft het behoud van leraren hoge prioriteit. Een goede begeleiding van beginnende leerkrachten is daarom belangrijk. Van besturen mag worden verwacht dat zij schoolleiders en leraren stimuleren en faciliteren om af en toe afstand te nemen en tijd te nemen voor reflectie en ontwikkeling.

Bekijk ook het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023. Hierin koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Documenten