De staat van het primair onderwijs

Leraren, ondersteunend personeel, schoolleiders en besturen spanden zich enorm in om het onderwijs, op school of op afstand, zo goed mogelijk door te laten gaan. We hebben hier veel waardering voor. Tegelijkertijd zien we dat het lerarentekort, versterkt door de pandemie, langdurig een zware wissel op eenieder trekt. 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van leerlingen. Kwetsbare leerlingen zijn, net als vorig jaar, extra hard getroffen. Het is belangrijk dat besturen en scholen er doelgericht aan werken om ook deze leerlingen recht te doen. Daarvoor wordt ook prioriteit gegeven aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de basisvaardigheden. Om de achterstanden aan te kunnen pakken is zicht nodig op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, kennis van de leerlijnen en verdieping van vakdidactische vaardigheden.