De staat van het hoger onderwijs

Als gevolg van de coronapandemie hebben studenten in het hoger onderwijs inmiddels tot wel 60 weken onderwijs op afstand gevolgd. De studievertraging bleef beperkt, al heeft het afstandsonderwijs voor studenten soms grote gevolgen gehad voor hun welzijn.  

De kwaliteit van het overgrote deel van de opleidingen is goed. Tijdens de coronapandemie is de digitalisering van het onderwijs versneld: de ICT-infrastructuur is verbeterd, de deskundigheid van docenten is vergroot en zijn nieuwe werkvormen ontwikkeld. Instellingen willen de voordelen van digitalisering vasthouden. Ook besteden instellingen aandacht aan risicomanagement. De mate waarin zich incidenten hebben voorgedaan rond cybercriminaliteit en sociale veiligheid wijzen echter op de noodzaak van verdergaande inspanningen.