De staat van het hoger onderwijs

In het studiejaar 2022-2023 zijn minder studenten begonnen aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). De afname is in het wo minder sterk dan in het hbo vanwege de instroom van internationale studenten. Minder studenten beginnen aan een tweedegraads lerarenopleiding of aan een universitaire lerarenopleiding en het aantal behaalde diploma’s bij deze opleidingen neemt af.

Studenten van wie de ouders niet in het hoger onderwijs (ho) hebben gestudeerd en studenten uit de lagere en midden-inkomensgroepen maken een relatief klein deel uit van de groep startende studenten in het ho. Deze scheve verdeling is al eerder in het onderwijs tot stand gekomen en wordt versterkt in selecterende opleidingen.

Het is onbekend met welk Nederlands taalniveau de meeste studenten in- of uitstromen. Studenten schatten hun eigen Nederlandse schrijfvaardigheid behoorlijk hoog in. Studenten aan Engelstalige opleidingen krijgen nauwelijks de mogelijkheid om hun Nederlandse schrijfvaardigheid te oefenen.

Veel studenten kost het moeite om zelf een stageplaats te vinden. Dit leidt soms tot studievertraging. Sommige studenten hebben bovendien te maken met stagediscriminatie, bij het zoeken naar een stage en tijdens de stage.

Bekijk ook het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023. Hierin koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.