Uitvoering onderzoek

Consortium

De peiling Mondelinge taalvaardigheid einde basisonderwijs vond plaats in het schooljaar 2016/2017. Het onderzoek is in opdracht van de inspectie uitgevoerd door KBA Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Expertisecentrum Nederlands. De instrumentontwikkeling was in handen van Bureau ICE. Samen met ResearchNed heeft Bureau ICE gezorgd voor de terugkoppeling naar scholen (op leerling- en schoolniveau).

Steekproef

Aan het peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid deden 2324 groep 8-leerlingen en 110 schoolleiders van 121 basisscholen mee. Uit deze groep van 121 scholen namen, na afloop van het hoofdonderzoek, 15 scholen deel aan een verdiepend onderzoek.

In het technisch rapport van het consortium dat de instrumentontwikkeling en de dataverzameling voor deze peiling uitvoerde, vindt u een uitgebreide verantwoording van de dataverzameling, de representativiteit en het instrumentarium.