Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o Reflectie & discussie

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 1 van deel A 'Reflectie en discussie van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so'.