Suggesties focusgroep voor het verbeteren van burgerschapsonderwijs

De reflectie op de peilingsresultaten door de focusgroep en het gesprek dat daaruit voortkwam, leverden gedachten en ideeën op om burgerschapsonderwijs verder te verbeteren. Met het delen van deze suggesties hopen we aanknopingspunten en inspiratie te bieden voor iedereen die betrokken is bij burgerschapsonderwijs en hierin volgende stappen wil zetten. In het rapport Peil.Burgerschap vindt u vanaf pagina 19 een overzicht van de focusgroep-deelnemers en een uitgebreide weergave van het gesprek.

Wat is er nodig om burgerschapsonderwijs verder te versterken?

Volgens de focusgroep verduidelijkt de nieuwe wet weliswaar de wettelijke verplichtingen, maar zal deze niet direct en vanzelfsprekend leiden tot een meer doelgericht en samenhangend aanbod voor burgerschap. Besturen en scholen moeten hiermee actief aan de slag en dat vraagt inspanningen, expertise, materialen en ondersteuning.

Om het burgerschapsonderwijs verder te verstevigen zou er daarnaast een impuls nodig zijn op de initiële opleidingen en in de nascholing. Leerkrachten kunnen zo beter worden toegerust voor het verzorgen van het burgerschapsonderwijs aan hun leerlingen, ook daar waar het gaat om de maatschappelijke aspecten van burgerschap. Bovendien is het belangrijk dat scholen ook op het gebied van burgerschap goed vast kunnen stellen of het onderwijs de beoogde doelen bereikt. Daarvoor is het wenselijk dat verder verduidelijkt wordt naar welke doelen scholen toe dienen te werken en dat scholen kunnen beschikken over passende instrumenten om hun onderwijs te evalueren. Tot slot kan ook de inspectie helpen volgens de focusgroep, door goed duidelijk te maken hoe zij toeziet op wat de wetgever van besturen en scholen verwacht op het gebied van burgerschapsvorming.

Suggesties voor de onderwijspraktijk

Suggesties voor onderwijsbeleid

Suggesties voor vervolgonderzoek