Reflectie op peilingsresultaten Burgerschap

Met het delen van de resultaten van Peil.Burgerschap willen we een aanzet geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van burgerschapsonderwijs. Ter inspiratie hebben we daarom aan een aantal professionals op het gebied van burgerschap uit onderwijspraktijk, -beleid en -onderzoek gevraagd om samen te reflecteren op de resultaten en eerste suggesties te geven voor het verder verbeteren van burgerschapsonderwijs.

In het rapport Peil.Burgerschap vindt u vanaf pagina 19 een overzicht van de deelnemers en een uitgebreide weergave van het gesprek. We noemen hier enkele bevindingen van de focusgroep.