Burgerschapsonderwijs

Peil.Burgerschap geeft zicht op de inhoud, invulling en organisatie van het burgerschapsonderwijs op basisscholen. We lichten hier puntsgewijs een aantal resultaten van het onderzoek uit. De volledige informatie vindt u vanaf pagina 45 in het rapport.

Opvattingen van leerkrachten over burgerschapsonderwijs (leerkrachtvragenlijst, n=116-117)

Opvattingen van leerkrachten over burgerschapsonderwijs (leerkrachtvragenlijst, n=116-117)
helemaal mee eenseensneutraaloneenshelemaal mee oneens
Vindt u burgerschapsvorming belangrijk?5346200
Is burgerschapsvorming een taak voor de school?12602630
Brontabel als csv (176 bytes)
  • Volgens meer dan de helft van de schoolleiders en leerkrachten moet het burgerschapsonderwijs verder ontwikkeld worden.
  • Als het gaat om de mate waarin het bestuur en de schoolleiding inzicht hebben in hoe de leerkrachten burgerschap invullen, verschilt het beeld tussen schoolleiders en leerkrachten. Schoolleiders zijn hier duidelijk positiever over dan leerkrachten.
  • Een beperkt deel van de leerkrachten (1/6) en schoolleiders (1/3) geeft aan dat er een gedocumenteerde visie is op burgerschap. Ook is er nog weinig sprake van een leerlijn voor burgerschap (1/5 van de scholen) en concrete leerdoelen voor burgerschapsvorming (1/2 van de scholen). Op ongeveer de helft van de scholen is er bovendien geen sprake van periodieke bijstelling van het burgerschapsonderwijs op basis van ervaringen en resultaten.
  • Burgerschapsonderwijs wordt op 2/3 van de scholen centraal gecoördineerd; meestal door (een lid van) de schoolleiding en in 5% van de gevallen door een speciale coördinator.
  • Burgerschap komt op scholen vooral terug in schoolcultuur en schoolklimaat en bij onderwijs in wereldoriëntatie.
  • Het accent in leerdoelen en lessen burgerschap ligt op persoonsvorming en sociale omgang.
  • Vrijwel alle leerkrachten gebruiken lesmateriaal bij hun burgerschapsonderwijs. In de meeste gevallen gaat het om niet-vakgebonden lesmateriaal (zoals Schooltv) of een bestaande methode.
  • Minder dan de helft van de leerkrachten houdt leerresultaten bij. Van de leerkrachten die de resultaten van leerlingen wel bijhouden, gebruikt slechts de helft deze informatie vervolgens om het burgerschapsonderwijs aan te passen.

Aanwezigheid van een (gedocumenteerde) visie op burgerschapsonderwijs (schoolleidersvragenlijst n=84, leerkrachtvragenlijst n=117)

Aanwezigheid van een (gedocumenteerde) visie op burgerschapsonderwijs (schoolleidersvragenlijst n=84, leerkrachtvragenlijst n=117)
Er is er een visiedocument burgerschapsonderwijs.Er is een gedeelde visie, maar die is niet gedocumenteerd.Er zijn globale ideeen over de invulling van burgerschapsonderwijs, maar er is geen uitgewerkte visie.Leerkrachten concretiseren burgerschapsonderwijs ieder op eigen wijze.
schoolleider30303110
leerkracht14204125
Brontabel als csv (335 bytes)