Burgerschapsachtergrond van leerlingen en leerkrachten

Het rapport Peil.Burgerschap beschrijft hoe leerlingen het klas- en schoolklimaat beleven en aan welke (toekomstige) aan burgerschap gerelateerde activiteiten zij binnen en buiten de school deelnemen. Ook de bekwaamheid die leerkrachten ervaren in het lesgeven over algemene burgerschapsaspecten en het politieke systeem komt aan bod. We lichten hier puntsgewijs een aantal resultaten uit. De volledige informatie vindt u vanaf pagina 93 in het rapport.

  • Leerlingen nemen vooral deel aan burgerschapsactiviteiten dicht bij hun belevingswereld, zoals sport, muziek en/of toneel. Het meedoen aan activiteiten ter verbetering van de school, democratische activiteiten of het meedoen aan maatschappelijke activiteiten komt aanzienlijk minder voor.
  • Leerlingen schatten hun toekomstige deelname aan maatschappelijke activiteiten positief in. Ze verwachten vooral activiteiten te gaan ondernemen om het milieu te beschermen en te helpen bij een organisatie die zich inzet voor goede doelen.
  • Meer dan de helft van de leerlingen kijkt thuis best of heel vaak het (jeugd)journaal en het nieuws op internet of sociale media.
  • Leerlingen oordelen (zeer) positief over hun relatie met hun leerkracht en medeleerlingen. Ze voelen de ruimte om zich te uiten en in gesprek te gaan en de meesten voelen zich veilig op school.
  • Leerkrachten voelen zich overwegend goed voorbereid om les te geven over burgerschap. Ze voelen zich het minst bekwaam in het lesgeven in etnische verschillen en over de wereldgemeenschap en internationale organisaties.