2. Sociale en maatschappelijke doelen burgerschapsonderwijs

Leraren blijken veel aandacht te besteden aan de sociale doelen van burgerschap, in het s(b)o nog meer dan in het bo. Tegelijk blijkt dat de maatschappelijke doelen van burgerschap het minst voorkomen en ook in de lessen de minste aandacht krijgen.

Naar aanleiding van onze peilingsonderzoeken naar burgerschap bieden we reflectievragen, achtergrondinformatie en links naar hulpmiddelen aan waarmee u direct aan de slag kunt gaan. Deze pagina is ontwikkeld door Matthijs Driebergen van SLO in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.

Achtergrondinformatie

De sociale doelen van burgerschap zijn kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen nodig hebben om zich in sociale situaties redzaam te gedragen. De maatschappelijke doelen zijn de kennis, vaardigheden en houdingen om als burger deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Opvallend in Peil.Burgerschap speciaal (basis)onderwijs is de stevige positie die seksuele weerbaarheid inneemt in het schoolcurriculum van alle onderzochte scholen. Hieruit blijkt het grote belang dat scholen en leraren hechten aan seksuele weerbaarheid voor deze doelgroep.

Reflectievragen

  • Hoe ziet de verhouding sociale en maatschappelijke doelen van burgerschap eruit bij ons op school?
  • Wat heb ik als leerkracht nodig om meer aandacht aan de maatschappelijke doelen van burgerschap te besteden?

Hulpmiddelen waarmee uw schoolteam aan de slag kan

Sociale doelen

Maatschappelijke doelen

Democratische waarden

Verhouding tussen sociale en maatschappelijke doelen van het burgerschapsonderwijs

  • QuickScan Burgerschap en bijhorende toolbox (Stichting School & Veiligheid)
    Hiermee kunt u het aanbod van burgerschap binnen de school analyseren.
  • BurgerschapTool (Respect Foundation)
    Ook hiermee kunt u het aanbod van burgerschap binnen de school te analyseren.