4. Inzichtelijk maken leerresultaten en kwaliteit burgerschapsonderwijs

Uit de peilingsonderzoeken blijkt dat een derde tot twee vijfde van de leerkrachten de leerresultaten voor burgerschap bijhoudt. Dit betreft met name vaardigheden en houdingen. Ook registreren leraren intrapersoonlijke aspecten. De helft van de leerkrachten die resultaten bijhouden, gebruikt deze informatie vervolgens om de lessen burgerschapsonderwijs aan te passen.

Naar aanleiding van onze peilingsonderzoeken naar burgerschap bieden we reflectievragen, achtergrondinformatie en links naar hulpmiddelen aan waarmee u direct aan de slag kunt gaan. Deze pagina is ontwikkeld door Matthijs Driebergen van SLO in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.

Achtergrondinformatie

Vaardigheden zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden en samenwerken. Bij houdingen kunt u denken aan bijvoorbeeld verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met anderen. Met intrapersoonlijke aspecten bedoelen we aspecten zoals zelfvertrouwen en zelfcontrole.

Reflectievragen

  • Maken we op school de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen in de verschillende groepen inzichtelijk? Zo ja, op welke manier? Zo nee, wat heb ik nodig om de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties van de leerlingen wel inzichtelijk te maken?
  • In hoeverre hebben leerlingen zelf zicht op de ontwikkeling van hun burgerschapscompetenties?

Hulpmiddelen waarmee uw schoolteam aan de slag kan

Meet- en merkbaar maken kwaliteit burgerschapsonderwijs

Inzichtelijk maken van de ontwikkeling van burgerschapscompetenties