Evaluatie van het toezicht

Evaluatie van het toezicht is een belangrijk onderdeel van het werk van de inspectie. Door systematisch in kaart te brengen wat er goed gaat en wat er beter kan, krijgen we zicht op mogelijke verbeterpunten.

In de voortgangsrapportages vernieuwd toezicht doen we verslag van de voortgang van ons toezicht. Op basis van deze inhoudelijke evaluatie passen we ons toezicht verder aan. Ook informeren we het veld en de Tweede Kamer met de voortgangsrapportages over de voortgang van het vernieuwde toezicht en de evaluatie ervan.

We evalueren ons toezicht met:

  • het tevredenheidsonderzoek waarmee we in kaart brengen hoe het veld het toezicht waardeert. Voor dit onderzoek halen we de gegevens op via een vragenlijst die besturen, scholen en onderwijsinstellingen ontvangen na een inspectiebezoek. De inspectie doet jaarlijks verslag van het tevredenheidsonderzoek via de voortgangsrapportage over het toezicht.
  • het fairnessonderzoek, waarmee we periodiek de kwaliteit en betrouwbaarheid van de oordelen van onze inspecteurs onderzoeken. De beoordelingen moeten aan hoge kwaliteitsmaatstaven voldoen en moeten boven alles fair zijn. Alle scholen en besturen moeten erop kunnen rekenen dat ze gelijk behandeld worden.
  • externe onderzoeken, we vragen externe onderzoekers om na te gaan of ons toezicht effectief is. Het is namelijk belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van het toezicht en de bijdrage van toezicht aan het op gang brengen van kwaliteitsverbetering. 

Het gaat bij de evaluatie van ons toezicht om de praktijk van de kaders en niet om de uitgangspunten van het toezicht (zoals de bestuursgerichtheid en de drievoudige taak van het bewaken van de basiskwaliteit, het stimuleren van eigen ambities van scholen en besturen en het rapporteren over de staat van het onderwijs).

Ook na de invoering van het onderzoekskader 2021-2024 blijft de inspectie het toezicht evalueren. Hoe die evaluatie precies vorm krijgt wordt nog bepaald.

Rapportages

Voortgangsrapportages

Fairnessonderzoeken

Externe onderzoeken naar de effectiviteit van ons toezicht