Evaluatie van het toezicht

Evaluatie van het toezicht is een belangrijk onderdeel van het werk van de inspectie. Door systematisch in kaart te brengen wat er goed gaat en wat er beter kan, krijgen we zicht op mogelijke verbeterpunten.

We evalueren periodiek ons toezicht en voeren onder andere de onderstaande activiteiten uit:

  • het tevredenheidsonderzoek waarmee we in kaart brengen hoe het veld het toezicht waardeert. Voor dit onderzoek halen we de gegevens op via een vragenlijst die besturen, scholen en onderwijsinstellingen ontvangen na een inspectiebezoek. De inspectie doet jaarlijks verslag van het tevredenheidsonderzoek.
  • het fairnessonderzoek, waarmee we periodiek de kwaliteit en betrouwbaarheid van de oordelen van onze inspecteurs onderzoeken. De beoordelingen moeten aan hoge kwaliteitsmaatstaven voldoen en moeten boven alles fair zijn. Alle scholen en besturen moeten erop kunnen rekenen dat ze gelijk behandeld worden.
  • externe onderzoeken, we vragen externe onderzoekers om na te gaan of ons toezicht effectief is. Het is namelijk belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van het toezicht en de bijdrage van toezicht aan het op gang brengen van kwaliteitsverbetering. 

Ook na de invoering van het onderzoekskader 2021 blijft de inspectie het toezicht evalueren. Hoe die evaluatie precies vorm krijgt wordt nog bepaald.

Rapportages

Hieronder vindt u de meest recente publicaties.  In 2019 en 2020 maakte het tevredenheidsonderzoek deel uit van de voortgangsrapportage over het vernieuwd toezicht en vanaf 2021 is dit weer een zelfstandige publicatie.

Voortgangsrapportages en tevredenheidsonderzoeken

Fairnessonderzoeken

Externe onderzoeken naar de effectiviteit van ons toezicht