Kunnen wij op vakantie tijdens een normale schoolweek?

U moet zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. U mag dus niet met uw kind op vakantie gaan als uw kind geen vrij van school heeft. Ook niet op wintersport of op bezoek bij familie in het buitenland.

Soms mag de directeur van de school uw kind toch vrij geven voor een vakantie. Dat mag maar één keer per jaar en niet langer dan tien dagen. En alleen als u door uw beroep niet op vakantie kunt gaan tijdens een schoolvakantie.

Met leerplichtige kinderen een jaar op wereldreis? Informatie hierover kunt u vinden op de website van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Heeft u vragen over extra vrij of over de leerplichtwet? Dan kunt u die stellen aan de directeur van de school van uw kind of aan de leerplichtambtenaar (werkzaam bij de gemeente). De inspectie gaat niet over extra vrij of de leerplicht. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over verlof en vakantie nemen.