Wat is het verschil tussen het berekend oordeel en het oordeel van de inspecteur? Is het resultatenoverzicht op internet het definitieve oordeel over de onderwijsresultaten?

Een van de uitkomsten uit de consultatie van scholen is dat er onduidelijkheid lijkt te bestaan over het feit dat de Onderwijsresultatenoverzichten op onze website nog geen inspecteursoordeel zijn. Daarom zullen we vanaf 2020 de status van de gepubliceerde Onderwijsresultatenoverzichten verduidelijken. We geven voortaan expliciet aan dat dit uitsluitend de berekende kwalificaties per indicator betreffen, en niet het eindoordeel over de onderwijsresultaten zoals de inspecteur afgeeft op basis van een onderzoek.