Wat betekent de discretionaire bevoegdheid van de inspecteur?

Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten is nadrukkelijk een rol voor de inspecteur weggelegd. Bijvoorbeeld wanneer een school aangeeft niet aan de leerresultatennormen te kunnen voldoen, gezien een leerlingenpopulatie met een bovengemiddelde hoeveelheid zorgleerlingen. De inspectie vraagt dan aan de school om zichtbaar te maken dat de school met deze leerlingen wel de maximale leerwinst behaalt. Het is aan de inspecteur om te beoordelen of de school overtuigend heeft aangetoond dat de leerresultaten van deze groep leerlingen voldoende zijn. Op basis hiervan kan de inspecteur gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid en afwijken van het berekend oordeel.