Hoe tellen leerlingen die een doorlopende leerlijn vmbo-mbo volgen mee bij de berekening van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers?

Leerlingen kunnen diverse vormen van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo of een vmbo entree opleiding volgen.

De bedoeling van deze leerlijnen is een soepele overgang van vmbo naar mbo, waarbij een deel van de leerlingen examen doet in het vmbo.

De behaalde examenresultaten van deze leerlingen tellen mee bij de indicator Examencijfers.

Voor de indicator Bovenbouwsucces gelden voor deze leerlingen in principe dezelfde regels als voor de leerlingen in de reguliere opleidingen van het vmbo. In het kort betekent dat dat een leerling succesvol is als hij/zij slaagt voor het examen, overgaat naar een hoger leerjaar van dezelfde onderwijssoort of overgaat naar hetzelfde of een hoger leerjaar van een hogere onderwijssoort. Leerlingen zijn niet succesvol als zij zakken voor het examen, blijven zitten in dezelfde onderwijssoort of vanuit leerjaar 3 overgaan naar het mbo.

Specifiek voor de leerlingen in de doorlopende leerlijnen vmbo – mbo, die geen examen doen en die vanuit leerjaar  4 of hoger doorstromen naar mbo geldt dat zij positief meetellen bij de indicator Bovenbouwsucces.

Leerlingen ingeschreven in leerjaar 4 van het vmbo, maar niet in de bovenstaande doorlopende leerlijnen, die zonder uitslag doorstromen naar mbo, tellen mee als niet succesvol bij de indicator Bovenbouwsucces.