Kunnen statushouders studiefinanciering ontvangen?

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen geen aanspraak maken op studiefinanciering. De verblijfsvergunning geldt dus als ondergrens voor studiefinanciering. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (type III) of onbepaalde tijd (type IV) hebben, komen zij onder dezelfde voorwaarden als alle andere studenten in aanmerking voor studiefinanciering.