Kunnen statushouders extra ondersteuning krijgen?

De organisatie UAF verzorgt, onder andere met subsidie van de overheid, ondersteuning aan hoger opgeleide studenten. Als deze studenten om praktische redenen (bijvoorbeeld de kortste weg naar werk) willen instromen in een opleiding in mbo3 of mbo4 kunnen zij ook bij UAF terecht. Het UAF adviseert vluchtelingen over hun studiekeuze, begeleidt hen tijdens de studie en zoektocht naar werk. In de beginfase van de studie helpt het UAF vluchtelingen bij het ontwikkelen van hun taal- en studievaardigheden. Ook organiseert het UAF trainingen en netwerkbijeenkomsten voor studerende en afgestudeerde vluchtelingen. Hoger opgeleide studenten kunnen contact opnemen met uaf: www.uaf.nl.