Hoe beoordeelt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers?

We beschrijven jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers. In 2015 publiceerden we het rapport over het schooljaar 2013/2014.