Een statushouder gaat een opleiding volgen en heeft voor de BPV een verklaring omtrent gedrag nodig, maar die krijgt hij/zij niet. Wat nu?

Ook iemand die nog niet de gehele terugkijktermijn in Nederland verblijft, kan gewoon een VOG aanvragen. De VOG beoordeling, het onderzoek dat wordt verricht en de Verklaring die wordt afgegeven is gebaseerd op de informatie die in het Justitieel Documentatie Systeem in Nederland is geregistreerd. Dat zijn Nederlandse strafbare feiten en buitenlandse strafrechtelijke gegevens die op grond van verdragen bekend zijn gemaakt aan de Nederlandse autoriteiten. De VOG is een verklaring dat er op grond van díe gegevens geen belemmeringen zijn aangetroffen voor een bepaald doel/functie gedurende de van toepassing zijnde terugkijktermijn. Of de aanvrager gedurende die gehele termijn in Nederland heeft verbleven, is irrelevant.
Een VOG kan overigens niet worden aangevraagd als er geen BurgerServiceNummer aanwezig is.