Zijn groepsplannen verplicht?

Nee. Basisschoolleraren moeten kunnen laten zien dat ze de vorderingen van alle leerlingen goed in beeld hebben en hier ook naar handelen. Dit kan op basis van observaties, werk van de leerlingen of toetsen. Hoe scholen dit vastleggen en zichtbaar maken, mogen ze zelf bepalen.