Zijn er voorschriften over welke leerstof basisscholen in welk leerjaar moeten aanbieden en over hoe basisscholen zich hierover moeten verantwoorden?

Nee, de basisschool is vrij in hoe en in welke groep bepaalde leerstof wordt aangeboden. Het is wel de bedoeling dat alle kerngroepen in de schoolperiode voldoende aan bod komen, dat de lesstof is afgestemd op de voortgang in ontwikkeling van leerlingen en dat het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Maar hoe de school dat doet mag ze zelf bepalen.