Zijn er wettelijke richtlijnen voor wat de school moet vastleggen om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een leerling voor doorverwijzing naar speciaal (basis)onderwijs?

In de wet staat dat een samenwerkingsverband in de eigen regio de eisen, richtlijnen en criteria bepaalt voor doorverwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.