Welke resultaten neemt de inspectie mee in de beoordeling van onze basisschool?

De inspectie neemt enkel de resultaten van de eindtoets mee in het kwaliteitsoordeel van de school. Resultaten van methodetoetsen en tussenresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem zijn geen onderdeel van het toezichtskader. Wel kan het tijdens een onderzoek ter sprake komen als er gesproken wordt over het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.