Wat moeten basisscholen registreren binnen een systeem voor kwaliteitszorg?

Datgene wat het bestuur nodig vindt om goed te kunnen sturen en te waarborgen dat de onderwijskwaliteit voldoende is en om zich te kunnen verantwoorden. Elke vorm van kwaliteitszorg zal een bepaalde registratie vragen van de school. Het bestuur moet immers voldoende informatie hebben waarmee het zicht kan houden op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het bestuur bepaalt zelf met de scholen wat ze daarvoor aan informatie en verantwoording nodig vindt.