Moeten scholen methoden gebruiken in de kleutergroepen?

Nee. Bij het toezicht op basisscholen kijkt de inspectie ook naar de kleutergroepen. Over dit deel van het toezicht blijkt een aantal misverstanden te bestaan.

Zo hoeven basisscholen van de inspectie geen gebruik te maken van een kleutermethode (in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht). Het bestuur, de schoolleiding en docent bepalen zelf hoe ze het onderwijs vormgeven. Dat kan aan de hand van een methode, maar het kan ook zelf ontworpen onderwijs betreffen.

Dat onderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Bij kleuters maakt spelen daar natuurlijk een essentieel onderdeel van uit. Spelen is immers dé manier waarop kleuters leren.