Is een basisschool verplicht om gesprekken met de intern begeleider vast te leggen?

Nee, de school bepaalt zelf hoe vaak en op welke manier de intern begeleider (IB'er) de leraren ondersteunt. Ook het wel of niet vastleggen van afspraken tussen intern begeleider en leraar mag de school zelf bepalen.