In hoeverre moet een basisschool zich verantwoorden over de onderwijstijd?

Leerlingen hebben in de hele basisschoolperiode recht op minimaal 7.520 uur onderwijstijd. Daar moeten scholen zich aan houden. Deze uren moeten worden besteed aan het geven van onderwijs. De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed.