Besluit herbenoeming lid Klachtadviescommissie mevrouw F. Deug

Mevrouw F. Deug is herbenoemd tot lid van de Klachtadviescommissie van de Inspectie van het Onderwijs.