Besluit benoeming lid klachtencommissie - de heer M. Sini

De heer M. Sini is voor een periode van twee jaar herbenoemd tot lid van de Klachtadvlescommissie van de Inspectie van het Onderwijs.