Gevolgen van 16 maanden corona voor het hoger onderwijs

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. In mei en juni 2021 is een vragenlijst uitgezet onder 10.000 studenten uit het bekostigd hoger onderwijs. Onderaan deze pagina vindt u het technisch rapport met de data, onderzoeksopzet en verantwoording.

In de Staat van het Onderwijs 2021 rapporteerden we al eerder over de ervaringen van studenten met het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis. Met de vragenlijst die we in mei en juni 2021 onder studenten van bekostigde opleidingen in het hoger onderwijs hebben uitgezet, kregen we een geactualiseerd beeld. Wederom gaven studenten aan de interactie te missen. Om het beeld nader in te kleuren willen we in het najaar van 2021 nog gesprekken voeren met studenten die de vragenlijst hebben ingevuld.

Onderzoek naar aanpassingen van de instellingen en het effect hiervan

Naast de gesprekken met studenten, onderzoeken we samen met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie welke aanpassingen hoger onderwijsinstellingen hebben gemaakt in de leeromgeving vanwege de coronamaatregelen, en wat de effecten hiervan zijn geweest op de kwaliteit van het hoger onderwijs. De verwachting is dat het verslag van deze thematische analyse begin 2022 wordt gepubliceerd.