Hoe heeft de inspectie haar onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2018 zijn we een regulier vierjaarlijks onderzoek gestart, zoals we dat bij alle nieuwe scholen doen. Toen tijdens het onderzoek ernstige signalen van de AIVD binnenkwamen, hebben we in januari van dit jaar zelfstandig besloten om het onderzoek voort te zetten. Daarbij is het onderzoek verdiept en verbreed.

We hebben onze onderzoek onafhankelijk kunnen vormgeven en uitvoeren en alle uitkomsten en bevindingen zijn gebaseerd op eigen onderzoek op de school. Er is in juli een definitief rapport gepubliceerd. Enerzijds heeft de inspectie geen aanwijzingen dat de school de leerlingen aanzet tot onverdraagzaamheid of dat leerlingen radicaal salafistische lessen krijgen. Anderzijds vindt de inspectie het een probleem dat het bestuur geen afstand neemt van personen met een omstreden reputatie. Daardoor kan het gebeuren dat leerlingen alsnog met deze personen of hun ideeën en opvattingen in aanraking komen. Ook zijn er door de inspectie tekortkomingen geconstateerd op het gebied van financiën, bestuur en burgerschap.

We hebben van niemand opdracht gekregen om ons onderzoek op een bepaalde manier in te richten of tot een bepaalde uitkomst te komen. Wij hebben onafhankelijk kunnen opereren en we hebben zelfstandig kunnen oordelen. Daar staan we ook volledig achter.