Kerndoelen burgerschapsonderwijs

Naast de burgerschapsopdracht in de sectorwetten voor primair en voortgezet onderwijs en expertisecentra, zijn de wenselijke opbrengsten van het onderwijs op het sociale en maatschappelijke domein terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw zijn er de examenprogramma’s.

Deze kerndoelen voor het sociale en maatschappelijke domein hebben veel raakvlakken met bevordering van burgerschap. Naast het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal voor deelname aan de samenleving, bevatten de kerndoelen ook andere aspecten die daarvoor van belang zijn. In de praktijk zullen scholen de wettelijke eisen rond burgerschap en de kerndoelen die daarbij passen vaak in samenhang vormgeven.