Waar vind ik de inspectierapporten over een hogeschool of universiteit?

Als over een instelling inspectierapporten zijn verschenen, vindt u deze op de pagina van de instelling. U kunt deze vinden via Zoek inspectierapporten scholen, besturen en instellingen op de homepage van onze website. Klik op de naam van het bestuur voor financiële rapporten van bekostigde instellingen.

De inspectie geeft geen oordelen over de kwaliteit van opleidingen of instellingen in het hoger onderwijs. Wel zien wij toe op de naleving van wettelijke voorschriften en op de kwaliteit van het stelsel van hoger onderwijs als geheel. Ook kunnen wij een incidenteel onderzoek uitvoeren bij klachten of signalen over een instelling. Hierdoor zijn niet over alle instellingen inspectierapporten opgesteld.

Rapporten over de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs en/of over de kwaliteitszorg van instellingen, vindt u op de website van de NVAO.

Meer informatie

Lees meer over ons toezicht op het hoger onderwijs.