Mag mijn instelling extra kosten verplicht stellen naast collegegeld?

Als u studeert aan een universiteit of hogeschool, dan moet u collegegeld betalen. Dat collegegeld geeft u als student vervolgens wettelijk het recht op alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om de studie te kunnen volgen en af te ronden. Instellingen mogen aan studenten géén andere verplichte bijdragen vragen.

Door collegegeld te betalen mag u het onderwijs volgen, tentamens afleggen, u krijgt toegang tot de gebouwen en verzamelingen en u kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de studentenvoorzieningen en studiebegeleiding. Voor noodzakelijke voorzieningen hoeven studenten nooit extra te betalen. Dus ook niet voor toegangspasjes, collegekaarten, getuigschriften, of bijvoorbeeld de noodzakelijke computerfaciliteiten.

Extra voorzieningen, dan kosteloos alternatief

Een hogeschool of universiteit kan extra (niet noodzakelijke) onderwijsbenodigdheden of ‑activiteiten aanbieden. Denk aan workshops of excursies. De kosten daarvan mogen bij de studenten in rekening worden gebracht, maar uitsluitend op basis van vrijwilligheid. Wit u of kunt u als student niet betalen, dan moet de instelling een kosteloos alternatief aanbieden. Studenten moeten bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een papieren opdracht in plaats van een excursie met bijbetaling. De regels over extra kosten staan uitgebreid beschreven in de kamerbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de eigen bijdrage van studenten.

Hogescholen en universiteiten die niet vallen onder het bekostigde hoger onderwijs, en dus ook niet het wettelijk collegegeld vragen maar een instellingstarief hanteren, kunnen wel extra kosten naast dat instellingstarief in rekening brengen voor bijvoorbeeld workshops of excursies.

Heeft u een klacht over extra kosten?

Vermoedt u dat er in uw geval ten onrechte extra kosten in rekening zijn gebracht, en wilt u een klacht indienen? Onder Klachten over overige onderwerpen in het hoger onderwijs op de pagina Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs, leest u hoe u dit kunt doen.