Is er een bestand waar mijn school gebruik van kan maken bij het verzamelen van bestendigingsgegevens?

De inspectie vraagt scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in een vragenlijst over de opbrengsten en resultaten naar de bestendigingsgegevens. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen bij het verzamelen van deze gegevens gebruik maken van een bestand van DUO.

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen het bestand ‘Schooladvies en niveau VO’ van DUO gebruiken. In dit bestand ziet u waar, op welk niveau en in welke leerweg, oud-leerlingen in de eerste 3 schooljaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn geplaatst. Het bestand vindt u in Mijn DUO van uw school. 

Helaas is er voor het voortgezet (speciaal) onderwijs nog niet zo’n bestand ontwikkeld. We werken samen met DUO aan een vergelijkbaar bestand, maar dit is moeilijker te realiseren vanwege wet- en regelgeving (de Wet register onderwijsdeelnemers is anders voor het v(s)o). Toch adviseren scholen voor voortgezet speciaal onderwijs om zo veel mogelijk bestendigingsgegevens te verzamelen. Deze gegevens leveren u als school en bestuur, maar ook ons als inspectie, belangrijke informatie op over het gegeven onderwijs