Mag mijn instelling extra kosten verplicht stellen naast collegegeld?

Hogescholen en universiteiten mogen de kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, zoals het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens, niet doorberekenen aan studenten.

In bepaalde gevallen is er echter wel ruimte voor instellingen om een extra bijdrage te vragen. Meer hierover is te vinden in:

Heeft u een klacht over extra kosten?

Vermoedt u dat er in uw geval ten onrechte extra kosten in rekening zijn gebracht, en wilt u een klacht indienen? Onder Klachten over overige onderwerpen in het hoger onderwijs op de pagina Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs, leest u hoe u dit kunt doen.