Ik wil een 21+ toets of colloquium doctum doen, hoe gaat dat in zijn werk?

De procedure voor de 21+ toets verschilt per opleiding. Kijk dus voor de procedure en eisen in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding. De OER is een regeling van de onderwijsinstelling. Hierin vindt u informatie over de studie, de tentamens en examens.

Zijn er kosten verbonden aan een 21+ toets?

De onderwijsinstelling heeft het recht om een vergoeding te vragen voor de 21+ toets. Aan het toelatingsonderzoek kunnen dus kosten verbonden zijn.

Welke opleiding kan ik volgen als ik een 21+ toets heb behaald?

De 21+ toets geldt alleen voor de opleiding aan de instelling waarvoor u wilt worden toegelaten. Als u een andere opleiding of een vergelijkbare opleiding aan een andere onderwijsinstelling wilt volgen, waar u ook niet de juiste diploma’s voor heeft, dan moet u opnieuw een 21+ toets doen. Ook voor deze 21+ toets mag de onderwijsinstelling kosten in rekening brengen.

Ik heb een klacht over de 21+ toets, wat kan ik doen?

Op de pagina Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs? leest u wat u kunt doen met een klacht over uw aanmelding en toelating.

Wat is een 21+ toets ofwel colloquium doctum?

Als u niet voldoet aan de toelatingseisen voor een associate degree of bacheloropleiding dan kan een onderwijsinstelling u toelaten na een toelatingsonderzoek dat een colloquium doctum wordt genoemd. U moet voor deze manier van toelating 21 jaar of ouder zijn. Het colloquium doctum wordt daarom ook wel de 21+ toets genoemd. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt beoordeeld of uw kennisniveau voldoende is om de studie te kunnen volgen.