Hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

In dit webinar informeren we u over de hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs. We bespreken uiteenlopende thema’s, zoals de resultaten van het verkennend onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen. Overige thema’s zijn de inrichting van het arbeidsmarktgerichte profiel, ontwikkelingen in het kader van passend en inclusiever onderwijs en de kwaliteitszorg van besturen. Ook de eindtoets komt aan bod; deze is in 2021 in het speciaal onderwijs voor het eerst verplicht afgenomen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over (voortgezet) speciaal onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs