Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs 2022 op stelselniveau

In dit webinar bespreekt, Alida Oppers (inspecteur-generaal van het Onderwijs) de belangrijkste bevindingen uit de Staat van het Onderwijs 2022. Ze licht haar zorgen toe over de beheersing van basisvaardigheden onder leerlingen en studenten en kijkt vooruit naar de opgave waar het onderwijs nu voor staat. Daarbij benadrukt ze het belang om te investeren in docenten, schoolleiders en bestuurders in het onderwijs. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het stelselhoofdstuk van de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs 2022 op stelselniveau