Routes naar het leraarschap

Om zo veel mogelijk doelgroepen te interesseren voor het onderwijs bestaan er veel verschillende routes naar het leraarschap. Ook worden er routes ingericht om leraren op te leiden voor nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren bleek dat het lastig is om goed zicht te hebben op het totaal aan routes die tot een lesbevoegdheid leiden. Met het onderzoek ‘Routes naar het leraarschap’ brengt de Inspectie van het Onderwijs de risico’s in het stelsel van routes naar het leraarschap in kaart.

Uit het onderzoek blijkt dat er 384 opleidingen of cursussen worden aangeboden om leraar te worden of een aanvullende onderwijsbevoegdheid te krijgen. De veelheid maakt het onoverzichtelijk voor aankomende studenten. Ook is het daardoor moeilijker om zeker te blijven dat de kwaliteit overal goed is.