Onderzoek Accreditatiestelsel hoger onderwijs

Dit rapport geeft antwoord op de vraag in welke mate de huidige werkwijze (regels, kaders, instrumenten) bijdraagt aan stimulerende, beperkt belastende, maar ook dekkende en transparante beoordelingen en accreditaties van bestaande opleidingen. Wij oordelen dat de werkwijze in de basis voldoet. We doen 9 aanbevelingen om de manier van visiteren en accrediteren verder te verbeteren. Die gaan onder meer over het beperken van de perverse financiële prikkels en over het expliciet rapporteren over thema’s binnen de basiskwaliteit waarover het maatschappelijk debat gaat. Ook vragen we aandacht voor het zogenaamde ‘toezichtsgat’. Op basis van de ervaringen met het huidige accreditatiestelsel formuleren we aandachtspunten voor de uitwerking van een systeem met instellingsaccreditatie, dat de minister aankondigde. Deel 1 van dit rapport werd in juli 2023 gepubliceerd.