Technisch rapport studentenvragenlijst hoger onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2023

In dit technisch rapport staan de uitkomsten van een vragenlijst uitgezet onder studenten in het hoger onderwijs, alsook de verantwoording van de onderzoeksgegevens die zijn gebruikt bij deze analyses.