Rapportage quick scan expertise- en garantiebekostiging

Het ministerie van OCW heeft de inspectie gevraagd een quick scan uit te voeren naar de expertise- en garantiebekostiging. Het gaat om zowel de personele als materiële expertise- en garantiebekostiging. Deze bekostiging wordt door het ministerie van OCW verstrekt aan 23 besturen voor 32 scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) en is een overblijfsel van de invoering van de leerlinggebonden financiering (LGF) in 2003.

Het doel van deze quick scan is vast te stellen hoe de expertise- en/of garantiebekostiging wordt besteed door de besturen die deze financiële middelen krijgen. De quick scan geeft input voor beleidsvorming van OCW.